Advertisement
Rekrutacja
Redaktor: Administrator   
12.03.2021.

   Informuję, że rusza rekrutacja do oddziału zerowego i klasy pierwszej w naszej Szkole. Więcej informacji i dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce "Rekrutacja" (po lewej stronie).

   Proszę o terminowe składanie dokumentów, zapewni to Państwu pewność przyjęcia dziecka do szkoły i umożliwi nam sprawną organizację i przygotowania do roku szkolnego 2021/2022.

Jan Suchan

 

 
Wyniki konkursu ,,Bezpieczeństwo w Internecie"
Redaktor: Katarzyna Pietrzyk   
11.03.2021.

Z przyjemnością ogłaszam wyniki konkursu zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy uczniów na tema bezpiecznych zachowań w sieci. Uczniowie po odbyciu lekcji związanych z tym zagadnieniem oraz zapoznaniu się z programem Word Art wykonali chmury wyrazowe, przedstawiające w obrazowy sposób zasady bezpiecznego zachowania się w sieci internetowej.

Komisja w składzie: Jan Suchan i Katarzyna Pietrzyk wyłoniła najlepsze prace konkursowe, spełniające wymagania dotyczące tematyki konkursu, kreatywności oraz poprawności językowej. Oto zwycięzcy:

Czytaj
 
Pasowanie pierwszoklasistów
Redaktor: Iwona   
22.02.2021.

10.02.2021 r. inaczej niż zawsze, bo w zimowej scenerii, uczniowie pierwszej klasy stali się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności szkolnej.

 

  

 

Pierwszoklasiści w obecności Dyrektora Szkoły i zaproszonych Gości i Rodziców zaprezentowali krótki program artystyczny.

 

 

Kochane Pierwszaki życzymy Wam sukcesów w nauce.

 

Powodzenia! 

 
Bezpieczny Internet
Redaktor: Katarzyna Pietrzyk   
01.02.2021.

Z okazji  Dnia Bezpiecznego Internetu obchodzonego corocznie 9 lutego ogłaszamy konkurs na wykonanie grafiki na temat bezpiecznych zachowań w Internecie. Grafika powinna mieć postać  chmury wyrazowej. Przykład chmury wyrazowej przedstawiamy poniżej:


Grafika powinna być wykonana w programie on-line https://wordart.com .

    Regulamin konkursu:


1.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8.
2.    Jedną pracę w pliku JPG należy przesłać do dnia 28 lutego 2021 na adres e-mail: konkursy@sptylkowo.edu.pl (w tytule e-maila proszę podać imię i nazwisko autora grafiki).
3.    Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
•    zgodność z tematem dotyczącym bezpieczeństwa w Internecie;
•    pomysłowość grafiki;
•    dobór wyrazów, wyrażeń, zdań, które promują bezpieczne zachowania w Internecie;
•    jakość i staranność wykonania;
•    poprawność ortograficzną.

Na zwycięzców czekają dyplomy i upominki.
Zachęcamy do udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu.


Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie: https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html?setlng=pl


 
Dzień Babci, dzień Dziadka.
Redaktor: Administrator   
22.01.2021.

Naszym najlepszym Przyjaciołom.

Kto ma dla mnie zawsze czas?

Kto pomoże umyć ręce?

Kto naprawi mi samochód?

Kto usmaży pyszne placki?

Kto utuli kiedy płaczę?

Kto najlepiej opowiada bajki?

Kto zna wszystkie odpowiedzi?

Kto? Kto? Kto?

Babciu, Dziadku... Wy.

Kochamy Was. Dziękujemy, że jesteście i składamy Wam życzenia. Dołączamy film z naszym występem, który przygotowaliśmy  z paniami: Kamilą i Gabrysią. To dla Was:


 link do filmu


 
Klasy I-III wracają do szkoły.
Redaktor: Administrator   
12.01.2021.

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 uczniowie klas młodszych 1, 2 i 3 wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Na swojej stronie Minister Edukacji i Nauki zamieścił wytyczne dotyczące zasad postępowania w okresie pandemii. Poniżej podaję wyciąg z tego dokumentu odnoszący się do uczniów i ich rodziców (opiekunów).

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Organizacja zajęć w szkole

1.    Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2.    Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3.    Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a)    1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b)    dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4.    Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
5.    W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
6.    Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
7.    Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
8.    Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
9.    Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
10.    Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
11.    Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
12.    Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 
Wiadomość z MEiN
Redaktor: Administrator   
03.01.2021.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

w imieniu Ministra Edukacji i Nauki proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń na Nowy Rok: zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności w 2021 r. 

Początek nowego roku to równocześnie rozpoczęcie ferii zimowych. W tym roku szkolnym odbędą się one dla uczniów z całego kraju w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Chcemy, aby czas odpoczynku był jednak inspirujący, dlatego przygotowaliśmy ciekawą ofertę dla uczniów i ich rodzin.

Ferie z TVP 

Rozrywka, ciekawe filmy i seriale, a także wciągające programy sportowe i lifestylowe – to główne propozycje przygotowane przez Telewizję Polską. W ramach emitowanego codziennie cyklu dynamicznych, 20-minutowych programów edukacyjnych każdy znajdzie coś dla siebie - miłośnicy piłki nożnej, tańca czy też młody koneser sztuki. Propozycje te z powodzeniem zaangażują całe rodziny do wspólnego i niezwykle interesującego spędzania czasu! 

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/edukacja/ferie-z-tvp-wyjatkowa-propozycja-dla-rodzin

Akcja „Ferie bez nudy” 

Wspólnie z nami pomysły na to, aby nie nudzić się w czasie ferii przygotowała także Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. „Ferie bez nudy” to zbiór ciekawych propozycji działań udostępnionych w interaktywnej formie na specjalnej platformie internetowej. Wśród nich mnóstwo interesujących eksperymentów, ćwiczenia gimnastyczne, gry, quizy oraz wiele innych aktywności, które rozbudzą kreatywność każdego ucznia! Już wkrótce przedstawimy szczegóły tej propozycji.  

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się specjalna zakładka dotycząca ferii. Będziemy w niej sukcesywnie zamieszczać propozycje na ferie. Informacje na ten temat znajdą się również na naszych profilach w mediach społecznościowych. 

Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji nauczycielom, uczniom i rodzicom.  

 

Łączę wyrazy szacunku 

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN 

 

 
Na Święta Bożego Narodzenia
Redaktor: Kamila i Gabrysia   
22.12.2020.

Szczęśliwe dzieci z oddziału zerowego, które miały możliwość uczestniczyć w zajęciach od września do dziś, pod opieka pań: Kamili i Gabrieli przygotowały dla nas wszystkich świąteczną niespodziankę.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom

z okazji Świąt Bożego Narodzenia

oraz zbliżającego się Nowego Roku

składam najserdeczniejsze życzenia.

Dziękuję też wszystkim za ciężką pracę zdalną, która trwała przez większość

tego roku. Jednocześnie życzę powrotu do normalnej nauki i pracy po feriach zimowych.

   Zapraszamy do wysłuchania kolęd i zobaczenia ich występu:

 link do filmu

   Aby i inne dzieci miały radosne święta, nasi najmłodsi uczniowie zebrali słodycze, które przekazali swoim koleżankom i kolegom z Domu dla Dzieci w Pasymiu.

Jan Suchan

 
Telefon zaufania
Redaktor: Administrator   
14.12.2020.

    Rzecznik Praw Dziecka informuje o możliwości uzyskania wsparcia poprzez kontakt z Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

jak również poprzez bezpieczny czat internetowy prowadzony na stronie 

https://brpd.gov.pl/sos-czat/

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie

https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/

 
Mikołajki 2020
Redaktor: Kamila   
08.12.2020.

,,Mikołajki’’ w zerówce- 7 grudnia 2020

 

    Dzieci z oddziału przedszkolnego od samego rana wyczekiwały Św. Mikołaja. Kiedy go wypatrywały przez okna i w każdym przedszkolnym kącie znalazły list. Mikołaj poprosił o pomoc w odszukaniu czapek swoich pomocników (reniferów). Przedszkolaki szybko poradziły sobie z zadaniem. Gdy wracały z czapkami w rękach do sali usłyszały dźwięk dzwonków. Przyspieszyły, by zobaczyć zaprzęg reniferów, sanie i Mikołaja. Niestety już ich nie było ale znalazły prezenty, które pochłonęły dzieci bez reszty. Może za rok uda się zobaczyć tego niezwykłego, miłego gościa?.
        Dzisiejszy dzień był pełen radości, emocji i niespodzianek.

Kamila Bednarczyk

 

 
Nauczanie zdalne.
Redaktor: Administrator   
23.10.2020.
Nauczanie zdalne dla uczniów klas IV - VIII
 
   Zgodnie z informacją podaną przez przedstawicieli Rządu, od poniedziałku 26 października 2020 uczniowie klas starszych nie będa uczęszczali do szkoły. Zostaną oni objęci nauczaniem zdalnym, jak to miało miejsce pod koniec roku szkolnego 2019/2020.
 
   Dzieci z oddziału zerowego oraz klas I - III będa uczyły sie jak dotychczas w szkole.
 
                             Dyrektor Szkoły - Jan Suchan
 
Zalecenia
Redaktor: Administrator   
31.08.2020.

Zalecenia dotyczące zasad w czasie transportu uczniów.

 
Kursy autobusów
Redaktor: Administrator   
27.08.2020.

   Na podstawie informacji z UMiG w Pasymiu publikuję rozkład jazdy obowiązujący od 1 września 2020:

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolny 2020/2021

Trasa Narajty- Krzywonoga- Michałki

RanoKurs nr 1

Narajty

07:20:00

SP Tylkowo

07:30:00

Krzywonoga

07:40:00

Michałki

07:45:00

SP Tylkowo

07:50:00

Po południu

Kurs nr 1

SP Tylkowo

13:35:00

Narajty

13:45:00

SP Tylkowo

13:55:00

Kurs nr 2

SP Tylkowo

13:55:00

Michałki

14:00:00

Krzywonoga

14:05:00

Kurs nr 3

SP Tylkowo

15:15:00


Michałki

15:20:00


Krzywonoga

15:25:00


Narajty

15:40:00


 
1 września 2020
Redaktor: Administrator   
27.08.2020.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021

    Spotykamy się 1 września o godzinie 8:00 na boisku szkolnym, gdzie odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2020-2021. Zapraszam uczniów oraz rodziców.

   Ze względu na obecną sytuację, zgodnie z zaleceniami MEN, GIS i MZ, apel oraz spotkania z wychowawcami odbędą się w trybie "rozproszenia", proszę wszystkich o przestrzeganie zasad rekomendowanych przez ww. instytucje, a w szczególności:

  1. Wszyscy zachowują dystans społeczny (1,5 m).
  2. Rodzice nie wchodzą do pomieszczeń szkoły.
  3. Uczniowie, jeśli będą wchodzili do pomieszczeń szkoły, dezynfekują ręce i osłaniają usta i nos maseczkami lub innymi środkami ochronnymi.

   W przypadku złej pogody odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami w klasach. Rodziców zapraszam na spotkanie z dyrektorem na korytarzu szkolnym, po wejściu dzieci do sal. W tym wypadku wszyscy korzystają z płynu do dezynfekcji rąk i osłaniają usta i nos.

Zapraszam.

Jan Suchan

 
Informacja dla "zerówki".
Redaktor: Administrator   
19.08.2020.
Wyprawka dla zerówki na rok szkolny 2020 / 2021•    Książki - Pakiet ,,Odkrywam siebie''- wydawnictwo MAC-  koszt 136 zł
 Pakiet będzie zakupiony przez wychowawcę klasy we wrześniu.


•    Wyprawka - kwota wyprawki ustalona zostanie wspólnie z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.


•    Pozostałe elementy:
- mały tornister lub plecak
- śniadaniówka
- kapcie (na rzepy lub gumki) 
- strój gimnastyczny w worku (biała bluzka z krótkim rękawem, krótkie spodenki).

Uwaga- bardzo proszę, aby rzeczy były podpisane.

Kamila Bednarczyk

 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 16 z 535
© 2021 Joomla
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.