Advertisement
Rekrutacja 2020/2021 Drukuj
Redaktor: Administrator   
22.03.2016.

 

Szanowni Rodzice.
 
   Z dniem 1 kwietnia rozpoczynamy przyjmowanie wniosków i zgłoszeń o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Tylkowie. W dniach 1-14 kwietnia 2020 dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie szkoły.

Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, na  rok  szkolny  2020/2021, może być przyjęte dziecko, które:
1) w roku 2020 kończy 5 lat (urodzone w roku 2015);
2) w roku 2020 kończy 6 lat (urodzone w roku 2014), te dzieci obejmuje obowiązek wychowania przedszkolnego.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej,  na  rok  szkolny  2020/2021, może być przyjęte dziecko, które:
1) w roku 2020 kończy 7 lat (urodzone w 2013 r.), te dzieci obejmuje obowiązek szkolny.
2) w roku 2020 kończy 6  lat (urodzone  w  roku  2014) i korzysta z  wychowania  przedszkolnego w  roku  szkolnym  2019/2020 albo  posiada opinię  o  możliwości  rozpoczęcia  nauki  w  szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

 Celem zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej należy złożyć w sekretariacie szkoły  wypełniony druk zgłoszenia (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub wniosek (dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Tylkowie), które można pobrać z tej strony lub otrzymać je w szkole.

 Plik do pobrania:

Zgłoszenie do zerówki i klasy pierwszej dla dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Tylkowie.

Wniosek do zerówki i klasy pierwszej dla dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej w Tylkowie.
Zmieniony ( 12.03.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Rekrutacja

© 2021 Joomla
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.