Advertisement
Rekrutacja 2016/2017 Drukuj
Redaktor: Administrator   
22.03.2016.

 

Szanowni Rodzice

Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, na  rok  szkolny  2016/2017, może być przyjęte dziecko, które:
1) w roku 2016 kończy 5 lat (urodzone w roku 2011);
2) w roku 2016 kończy 6 lat (urodzone w roku 2010).

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej,  na  rok  szkolny  2016/2017, może być przyjęte dziecko, które:
1) w roku 2016 kończy 7 lat (urodzone w 2009 r.),
2) w roku 2016 kończy 6  lat (urodzone  w  roku  2010) i korzysta z  wychowania  przedszkolnego w  roku  szkolnym  2015/2016 albo  posiada opinię  o  możliwości  rozpoczęcia  nauki  w  szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
3) w  roku  szkolnym  2015/2016  rozpoczęło naukę w klasie I, ale na wniosek rodziców złożony do  dyrektora szkoły  podstawowej,  w  terminie  do  31  marca  2016  r., może w  roku  szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

 Celem zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej należy złożyć w sekretariacie szkoły  wypełniony druk zgłoszenia (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub wniosek (dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Tylkowie)., które można pobrać z tej strony lub otrzymać je w szkole.

 Plik do pobrania:

Zgłoszenie do zerówki i klasy pierwszej dla dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Tylkowie.

Wniosek do zerówki i klasy pierwszej dla dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej w Tylkowie.
Zmieniony ( 22.03.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Rekrutacja

© 2017 Joomla
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.