To warto wiedzieć.
Redaktor: Monika Szymanska-Wrobel   
09.12.2008.

Etapy rozwoju mowy dziecka.

 Etapy rozwoju mowy dziecka  oraz powstawanie poszczególnych głosek w procesie rozwoju mowy.

  • Okres melodii. 2 - 6 miesiąc życia to czas głużenia, czyli wydawania przez dziecko dźwięków w stanach  dobrego samopoczucia, reakcja dziecka na kontakt z drugą osobą. Dźwiękom towarzyszą nieskoordynowane ruchy kończyn i całego ciała. Głużenie, to jeszcze nie mowa, ale nieświadome ćwiczenie narządów artykulacyjnych. 6 -9 miesiąc życia, to czas gaworzenia, czyli świadomego, zamierzonego naśladowania,  zasłyszanych dźwięków mowy. Warunkiem pojawienia się gaworzenia jest sprawnie funkcjonujący słuch fizyczny. 9 - 11 miesiąc życia, to czas echolalii,czyli powtarzania przez dziecko własnych i zasłyszanych sylab i słów, które dziecko doskonali metodą prób i błędów.
  • Okres wyrazu. To czas przypadający na okres 1 -2 roku życia. Pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba. Na początku jeden wyraz pełni rolę zdania i jest świetnie interpretowane przez najbliższe otoczenie dziecka. Pojawiają się już wszystkie samogłoski ustne oraz spółgłoski p, pi, b, bi, m, mi, d, t, n. Ok.18 - 20 miesiąca życia obserwuje się znaczny przyrost słownictwa u dziecka. Pod koniec 2 roku życia dziecko potrafi wypowiedzieć od 20 do 60 wyrazów, rozumie zaś znaczenie więcej  ok. 300 słów.
  • Okres zdania. To przełom 2-3 roku życia. Pojawiają się proste zdania. Mowa staje się bardziej zrozumiała nawet dla osób, które nie przebywają z dzieckiem. Dziecko mówi chętnie i dużo, zna wierszyki, rymowanki, wyliczanki.  Pojawiają się samogłoski ą, ę i spółgłoski w, wi, f, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, ki,g, gi, h, j, ł, s, z, c, dz. Dziecko zna ok.1000 słów.
  • Okres swoistej mowy dziecięcej. To okres międzi 3 a 7 rokiem życia. Dziecko mówi o przeszłości i przyszłości. Zadaje dużo pytań precyzyjnych. Dziecko potrafi opowiedzieć bajkę, historyjkę obrazkową. Mowa nie zawsze jest poprawna pod względem gramatycznym. Cały czas powiększa się zasób słownika czynnego i biernego. Miedzy 4 i 5 rokiem życia pojawiają sie głoski sz, ż, cz, dż oraz głoska r. Mowa staje się w pełni zrozumiała. Rozwija się sprawność aparatu artykulacyjnego. Zanikają błędy gramatyczne w wymowie. Doskonali się wymowa głosek. W wieku 6 lat dziecko powinno zdobyć poprawną wymowę pełnego zasobu głoskowego języka polskiego, czyli ustalenie się wymowy powinno być zakończone do 6 r.ż., ale proces rozwoju języka nadal trwa.

 

Zmieniony ( 11.03.2014. )