6 marca Europejski Dzień Logopedów
Redaktor: Monika Szymanska-Wrobel   
05.03.2009.

Europejski Dzień Logopedów został zainicjowany w 2004r.. Uważano, że niezbędne jest zwrócenie publicznej uwagi na problemy w komunikowaniu się oraz ich wpływ na ludzkie zdrowie, prawa pacjentów z zaburzeniami w komunikacji oraz formy pomocy. Przesłaniem Europejskiego Dnia Logopedów jest profilaktyka, którą można oprzeć między innymi na dzieleniu się wiedzą. Zatem sprawdź czy wiesz....

Czym zajmuje się logopeda?

1. Profilaktyką czyli zapobieganiem powstawaniu wad wymowy i czuwaniem nad prawidłowym rozwojem mowy.

2. Diagnostyką czyli rozpoznawaniem zakłóceń lub zaburzeń językowych.

3. Terapią czyli usuwaniem, likwidowaniem wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i udzielaniem dzieciom pomocy w przezwyciężaniu problemów związanych z mówieniem,  pisaniem i czytaniem.

 

Kiedy do logopedy?

Kiedy dziecko jest noworodkiem?

TAK. Logopeda sprawdza i ocenia odruchy z okolic twarzy, długość wędzidełka podjęzykowego, budowę jamy ustnej. Przekazuje rodzicom ćwiczenia wspomagające rozwój aparatu artykulacyjnego, informuje na temat prawidłowego rozwoju mowy dziecka, pokazuje jak zapobiegać ewentualnym zaburzeniom mowy, np. seplenieniu międzyzębowemu.

Kiedy dziecko chodzi do przedszkola?

TAK. Logopeda sprawdzi, czy mowa dziecka rozwija się prawidłowo do jego wieku, jaki zasób słownika ma dziecko, czy potrafi wykonywać polecenia, przekaże ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, jeżeli trzeba rozpocznie terapię.

Kiedy dziecko chodzi do szkoły?

TAK. Logopeda sprawdzi, czy mowa rozwija się prawidłowo do wieku dziecka pod względem artykulacyjnym, jaki dziecko ma zasób słownika, sprawdzi czy występują problemy związane z budowaniem zdań, pisaniem i czytaniem. Jeżeli trzeba rozpocznie terapię.

Gdy jest się osobą dorosłą?

Tak. Jeżeli występuje wada wymowy a osoba  nie była  poddana terapii logopedycznej, jeżeli nastąpiło pogorszenie lub utrata mowy w wyniku, np. udaru mózgu. Logopeda podejmie odpowiednią terapię lub skieruje na terapię do neurologopedy. 

 

Co powinno niepokoić rodziców niemowlecia?

 • gdy niemowlę śpi i czuwa z otwartą buzią,
 • gdy maluszek często trzyma język na zewnątrz jamy ustnej,
 • gdy dziecko oddycha przez usta,
 • gdy dziecko ma 2 miesiące i nie budzi się przy głośnych dźwiękach; ma 3-4 miesiące i nie reaguje na bodźce dźwiękowe,
 • ma 6 miesiecy i nie gaworzy,
 • skończyło rok i nie pojawiło się ani jedno słowo znaczące, wypowiedziane przez dziecko świadomie (np. mama, tata, baba)

Gdzie udać się do logopedy?

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie
 • Poradnia logopedyczna przy Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Szczytnie (wymagane skierowanie od lekarza prowadzacego)
 • Poradnia logopedyczna w Przychodni "ELMED" w Szczytnie (wymagane skierowanie od lekarza prowadzącego)
 • Gabinet logopedyczny w szkole

DŹWIĘKI MARZEŃ

Dźwięki marzeń to ogólnopolski program pomocy małym dzieciom z wadą słuchu, zainaugurowany przez Fundację Grupy TP w maju 2006. Umożliwia on rozpoczęcie wczesnej rehabilitacji mowy i słuchu tuż po wykryciu wady słuchu u dziecka. Głównymi celami programu są:

 • Wyposażenie najmłodszych dzieci z wadą słuchu w aparaty słuchowe od momentu stwierdzenia wady słuchu.
 • Zapewnienie dzieciom z wadą słuchu wczesnej rehabilitacji.
 • Podniesienie świadomości społecznej odnośnie potrzeb rozwojowych, znaczenia podjęcia wczesnej terapii u małych dzieci.

Jeżli u Twojego dziecka wykryto wadę słuchu sprawdź stronę: www.dzwiekimarzen.pl

Zmieniony ( 06.03.2009. )